Добре дошли в карстовия район "МААРАТА"
СДРУЖЕНИЕ " К А Р С Т " - с. Крушуна

Сдружение "КАРСТ" (сдружение с нестопанска цел)

Природна забележителност "МААРАТА" - най-красивия карстов район в България

Там, където последните склонове на Стара планиана преминават в обикновени възвишения, от които започва Дунавската равнина, в допир с Деветашкото плато се намира и с. Крушуна. Отдалечено е на 34 км от град Ловеч в източна посока. На юг започват възвишенията на Средния предбалкан, от изток на запад го обграждат възвишения. Така селото е вгнездено между тях и само в северна посока има простор към низината на р.Осъм.

Теренът на Крушуна и близките южни околности се състои от варовити скали и карстови образувания.Гояма част от замята е заета от бигорови образувания, където в миналито са съществували кариери. Географски селото се намира на границата между Стара планина и Дунавската равнина.

Тази загнезденост на селото в подножието на предпланините, извиващите реки и горски масиви южно от него правят климата му благоприятен за живот. Лете се чувствува освежителната прохлада на горите, а зиме то е запазено от студените ветрове.

В южната част на селото се намира местноста "Маарата" - един кьт с много очарование, живописно преддверие на Предбалкана, високите скали на който правят огромна подкова на ръба на Деветашкото плато. Местността се намира в източния край на Деветашкото плато - един от най-окарстените райони на Средния Предбалкан. От 30-те пещери (с дължини повече от 1000 метра) у нас, в Деветашкото плато са разположени 5, от които 4 в землището на Крушуна:" Бонинска пещера"- 2753 м; "Водопада" - 1995м; "Урушка маара" - 1600 м; " Горник" - 1080 метра.

На по-малко от 1,5% от окарстената площ в страната са разположени близо 20% от най-дългите пещери у нас.Освен подземния карст, добре развит тук е и повърхностният. Той е представен от значителни по площ карни полета и повече от 800 негативни карстови форми ( въртопи, вазоли). Именно това определя и значителния интерес на спелеолозите към този район.

 

 

АДРЕС: с. Крушуна, общ. ЛЕТНИЦА, Пощенски код: 5561,

ул.МИТКО ПЕТКОВ ПРОЙНОВ № 16  

Тел.: 0878 846075
Уебсайт в alle.bg